O Nama

Obrt za zastupanje u osiguranju.

AGNUS ZASTUPANJE je obrt za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji ima dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju. Kao specijalizirana agencija, tu smo da vam pomognemo pri odabiru najbolje police osiguranja.

Zastupništvo

Naš zastupnik ima ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. Poslovi zastupnika u osiguranju su poslovi pokretanja, predlaganja, pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju u ime više društava za osiguranje.

Misija

Misija Agnus Zastupanja je biti dostupan i spreman reagirati na Vaš zahtjev u svakom trenutku - sa najpovoljnijom ponudom! Ne naplaćujemo klijentima savjetovanje i zastupanje!

Vrste Osiguranja

Kategorije osiguranja u ponudi.

Autoosiguranje

Od obveznih osiguranja u prometu, najzastupljenije je osiguranje vlasnika/korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, tzv. Osiguranje od automobilske odgovornosti.

Vlasnik vozila dužan je sklopiti policu osiguranja na temelju koje je osiguravatelj obvezan nadoknaditi štetu ako je pri uporabi vozila došlo do tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti neke osobe, uništenja odnosno oštećenja stvari, osim ako je došlo do štete na stvarima koje je vlasnik vozila primio radi prijevoza.

Kasko Osiguranje

Nezgoda pri parkiranju, provala, krađa ili sudar vašom krivnjom su rizici od kojih niste osigurani obveznim auto osiguranjem. Kako bi izbjegli financijske posljedice ovih događaja. Uz puni kasko nudimo i djelomična pokrića skrojena prema vašim potrebama. Ugovorite ih uz kasko policu kako bi sačuvali vaš bonus u slučaju određene štete, kao samostalni proizvod ili uz policu obveznog auto osiguranja. Pri izračunu premije u obzir uzimamo starost vozila i dob vlasnika. Zaštita bonusa osigurava da u slučaju štete ne gubite do tad stečeni bonus. Ako ste dvije godine uzastopno imali osigurano vozilo s bonusom od 50% i bez prijavljenih šteta, nagrađujemo vas Superbonusom koji čuva vaših 50%. Premiju osiguranja možete platiti jednokratno ili u obrocima.

Osiguranje Imovine

Što sve možete osigurati?

 • nekretnine u privatnoj vlasništvu: kuće, stanove, vikendice, apartmane i pomoćne građevine, poput garaže, ljetne kuhinje, nadstrešnice i dr.
 • pokretnine u kućanstvu: namještaj, uređaje i stvari osobne potrošnje
 • bicikle, sustave za grijanje, solarne panele i bazene
 • u slučaju troškova liječenja kućnih ljubimaca
 • Uz sve navedeno, novost je i mogućnost ugovaranja kućne asistencije kojom osiguranje brine da kućne intervencije odrađuju provjereni majstori.

Od čega se sve možete osigurati?

Većina osiguranja predviđa gotovo sve situacije i moguće štete na vašim nekretninama i pokretninama. Ugovaranjem paketa osiguranja možete biti pokriveni u slučaju:

 • požara
 • direktnog i/ili indirektnog udara munje
 • oluje i tuče
 • izljeva oborinskih voda ili puknuća cijevi u kućanstvu
 • udara vlastitog ili nepoznatog motornog vozila
 • loma stakla
 • provale, obične krađe, razbojstva i vandalizma
 • privatne odgovornosti
 • pada letjelice, pritiska snijega, snježne lavine, poplave, potresa, visoke vode ili bujice, klizanja tla, pada ili udara stijenja i kamenja, odgovornosti iz posjeda, osiguranja gostiju od nezgode, osiguranja članova kućanstva od nezgode, osiguranja odgovornosti iznajmljivača

Osiguranje Brodica

 1. Obvezno osiguranje odgovornosti vlasnika/korisnika jahte/brodice. Polica osigurava naknadu štete trećim osobama u slučaju smrti, tjelesnih ozljeda ili narušavanja zdravlja.Osigurana svota propisana je zakonom i iznosi 3.500.000 kn po jednom štetnom događaju. Policom nisu pokrivene materijalne štete prema drugim plovilima, prema posadi i putnicima na plovilu kojim je prouzročena šteta niti trećim osobama koje se nalaze na drugom plovilu.
 2. Dobrovoljno osiguranje odgovornosti vlasnika/korisnika brodice, odnosno jahte kao dodatno osiguranje uz kasko osiguranje. Dobrovoljno osiguranje pokriva štete prema trećima, putnicima, posadi i troškove onečišćenja do definiranog limita po događaju. S obzirom da obveznim osiguranjem niste osigurani od ovih rizika, kako bi se u potpunosti zaštitili od odgovornosti upotrebe plovila ugovorite i dobrovoljno osiguranje odgovornosti uz kasko osiguranje plovila.
 3. Kasko osiguranje plovila - Ugovaranjem kasko osiguranja plovila osigurani ste od rizika:
  • Plovidbene nezgode kao što je sudar, udar, nasukanje, potonuće i drugi izvanredni vanjski događaj vezan uz plovidbu
  • Vremenske nepogode, potresa, požara, eksplozije
  • Nezgoda pri ukrcaju, iskrcaju, prekrcaju tereta ili goriva na ili s plovila, kao i na samom plovilu
  • Nezgoda pri izvlačenju plovila ili porinuću
  • Posljedica skrivene mane na trupu i stroju
  • Krađe opreme, vanbrodskog motora ili cijelog plovila
  • Neovlaštenog korištenja plovila
  • Namjera/nepažnja trećih i posade
  • Nepažnje brodopopravljača

Osiguranje Odgovornosti

Osiguranje prema trećim osobama:
Osiguranje od javne odgovornosti prema trećim osobama treba doslovno svaka tvrtka. Pokriva građansko-pravnu izvan ugovornu odgovornost osiguranika, a pruža se osiguravajuća zaštita za štetu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe. Ugovaranjem police javne odgovornosti obvezu za nadoknadu te štete ste prebacili na teret osiguravatelja, maksimalno do iznosa obeštećenja po šteti koji ste definirali na polici.

Bitno je razjasniti tko su to treće osobe. Najjednostavnije rečeno, to su svi oni ljudi koje ne možemo uvrstiti u kategoriju svojih djelatnika ili ugovornih partnera. Kod definiranja polica odgovornosti općenito, pa tako i onih za javnu odgovornost, ono što klijent dogovara s osiguravateljem i o čemu ovisi konačna visina premije jest maksimalan iznos odštete po jednoj šteti i agregatni limit za sve štete unutar jedne osigurateljne godine.

Osiguranje djelatnika: odgovornost vs. nezgoda
Pokriće za odgovornost moguće je proširiti tako da ono pokriva i štete prema vlastitim djelatnicima. Ako ste i to ugovorili na svojoj polici odgovornosti, zapravo ste kupili za djelatnike status trećih osoba. Često primjećujem da menadžeri, kada je osiguranje vlastitih djelatnika u pitanju, znaju biti pogrešno uljuljani u sigurnost jer su ih za slučaj smrti i ozljeda osigurali policom osiguranja od nezgode. U Hrvatskoj se najčešće sreće polica nezgode sa svotom za slučaj trajne invalidnosti od 100.000 do 200.000 kuna. Najčešće svota osiguranja za slučaj smrti bude dvostruko niža od tog iznosa. Ako po takvoj polici radnik pretrpi ozljedu i ostane trajni invalid, osiguravatelj mu isplati od sto do 200 tisuća kuna, ovisno o tome koliku ste svotu na polici nezgode za djelatnike ugovorili.

Osiguranje profesionalne odgovornosti
Treća vrsta osiguranja od odgovornosti koju želim spomenuti jest osiguranje profesionalne odgovornosti. To osiguranje štiti vas od šteta koje zbog pogrešaka u obavljanju posla možete učiniti svojim klijentima ili bilo kojem ugovornom partneru.

Naši osiguravatelji nude tu vrstu osiguranja onim djelatnostima kojima je ona zakonski propisana kao uvjet za registraciju i obavljanje te djelatnosti, a ima i nekih izuzetaka od tog pravila. Nadam se da će se uskoro mogućnost takvog osiguranja ponuditi svim djelatnostima koje za to imaju objektivnu potrebu.

Klasični primjeri djelatnosti koje moraju imati takvo osiguranje su liječnici, odvjetnici, brokeri, arhitekti, geodeti, inženjeri građevine, kontrolori leta, javni bilježnici, stečajni upravitelji i neke druge djelatnosti.

Ako ste angažirali geodeta da vam izmjeri i označi teren za gradnju kuće i nakon što ste izgradili pola kuće shvatite da je pogriješio i da se kuća mora izgraditi na drugom mjestu, iz njegove police profesionalne odgovornosti ćete naplatiti trošak rušenja i ponovne gradnje kuće.

Životna Osiguranja

Otklanjanje negativnih posljedica štetnih događaja, prebacivanje rizika (opasnosti) na osiguratelja. Osiguranjem za slučaj smrti omogućiti nasljednicima (djeci, preživjelom supružniku) nastavak normalnog života, bez gospodarskih stresova koje inače smrt glave obitelji nosi sa sobom. Osiguranjem za slučaj doživljenja omogućiti sebi da planskom štednjom (plaćanjem premije u privremenim manjim iznosima dok je to moguće zahvaljujući vlastitim prihodima, dakle dok radimo) otkloniti rizik dugovječnosti i kompenzirati razliku u prihodima (kroz osiguranje rente) do koje umirovljenje redovito dovodi. Planskom štednjom otkloniti negativne ekonomske posljedice u budućnosti koje izazivaju školovanje djeteta, udaja, ženidba djeteta (iako sami po sebi radosni i poželjni događaji, oni dovode do povećanja izdataka - troškova, narušavaju financijsku stabilnost). Porezne olakšice. Polica životnog osiguranja se može dati u zalog, dakle može biti sredstvo jamstva privatnih zajmova koje odobravaju banke.

Putno Osiguranje

Sklapanjem police putnog osiguranja ugovaratelj osiguranja, odnosno osiguranik se štiti od rizika koji mogu nastati na putovanju izvan stalnog mjesta boravka ugovaratelja/osiguranika:

 1. turističko osiguranje
 2. putno zdravstveno osiguranje
 3. osiguranje pomoći za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivališta
 4. ostala osiguranja turističkih rizika

Zdravstvena Osiguranja

Sklapanjem police dopunskog zdravstvenog osiguranja ugovaratelj osiguranja/osiguranik ima pravo na pokriće dijela troškova do pune cijene usluga odnosno proizvoda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, dok dodatno i privatno zdravstveno osiguranje osiguravaju veći opseg prava u odnosu na prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, tj. pružaju viši standard usluga.

Pojednostavljeno rečeno, polica zdravstvenog osiguranja služi za pokriće troškova zdravstvene zaštite. Razlikujemo obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Obvezno zdravstveno osiguranje uređeno je posebnim zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju koji propisuje osiguranike, njihova prava i obveze.

Kontakt